اموزشگاه سایار

اموزشگاه سایار

لیست دوره های آموزشی

#نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاريخ شروعتاريخ پاياناستانداردآزمونظرفيتجنسیتنوع محل آموزشنام آموزشگاهمحل برگزاری
1 آذربایجان شرقی مرکز شماره هشت مرند مرکز شماره هشت مرند آموزشگاه سایار 57038 13900401 13900501 رایانه کار ICDL درجه 1392/11/10 14 زن آزاد آموزشگاه سایار  
2 آذربایجان شرقی مرکز شماره هشت مرند مرکز شماره هشت مرند آموزشگاه سایار 57039 13900401 13900501 رایانه کار ICDL درجه 1392/11/10 14 زن آزاد آموزشگاه سایار  
3 آذربایجان شرقی مرکز شماره هشت مرند مرکز شماره هشت مرند آموزشگاه سایار 57041 13900501 13900618 رایانه کار ICDL درجه 1392/11/10 14 زن آزاد آموزشگاه سایار  
4 آذربایجان شرقی مرکز شماره هشت مرند مرکز شماره هشت مرند آموزشگاه سایار 57041 13900501 13900618 رایانه کار ICDL درجه 1392/11/10 14 زن آزاد آموزشگاه سایار  

 

تبادل لینک

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:53  توسط ادمین  |